biuro@katatime.pl       +48721956415

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.katatime.pl prowadzony jest przez firmę
Katatime Zbigniew Kata,
adres:
ul. Wrońska 1 B (be) / 101,
20-327 Lublin,

tel. +48 721956415,
e-mail: biuro@katatime.pl,
NIP 727-140-58-18 ,
REGON 472277240.
Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Zamówienia

1. Wszystkie ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, jeśli obowiązuje). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

2. Zamówienia składać można poprzez e-mail.

3. Jedynym sposobem płatności jest przelew na konto Sprzedawcy.

4. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 2 dni od daty potwierdzenia Zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.

Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Ale wyłącznie w przypadku przedmiotów nowych.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

3. Aby odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenia drogą mailową lub pocztową, w 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera załącznik (POBIERZ ZAŁĄCZNIK).

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

6. Sprzedawca zwraca koszt produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż otrzyma zwrócony produkt.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

8. Zwroty produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie są przyjmowane.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. Reklamacja powinna zawierać opis wady, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

2. Kupujący powinien zwrócić produkt Sprzedawcy na własny koszt.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne można rozwiązać na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Dane osobowe Administratorami Twoich danych jest katatime Zbigniew Kata. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, email) zostaną wykorzystane w celu nadania przesyłki. W związku z tym zostaną przekazane firmom realizującym przesyłki (Poczta Polska, kurierzy) oraz pośrednikom między nami a tymi firmami. Dane nie zostaną użyte nigdy do innych celów, przekazane ani odsprzedane przez Twojej wiedzy i zgody. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz zażądać całkowitego ich usunięcia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (w tym wypadku dokonania przesyłki).

Dn. 31.01.2019

Kontakt: tel. +48 535438947, biuro@katatime.pl